SİYASET
Giriş Tarihi : 05-10-2021 12:48   Güncelleme : 05-10-2021 12:52

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Füsun Çetin; Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Dünyadaki tüm eğitim emekçilerinin ve Türkiye’deki bir milyonu aşkın eğitim emekçisi öğretmenimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü

Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Dünyadaki tüm eğitim emekçilerinin ve Türkiye’deki bir milyonu aşkın eğitim emekçisi öğretmenimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bugün sıradan bir kutlama günü değil; öğretmenlerin ekonomik ve sosyal tüm haklarının gündeme geldiği, dünya öğretmenlerinin birlik, dayanışma ve mücadele günüdür.
Türkiye’de de öğretmenlerimiz bu günü kutlama olarak değil; sorunlarını gündeme taşımak, çözüm önerilerini dillendirmek ve taleplerini haykırmak için kullanıyor. Çünkü Türkiye’de öğretmenlerin ekonomik ve sosyal hakları en düşük seviyeye inmiş;  dünya  sıralamasında en gerilere savrulmuştur.
Türkiye’de son 19 yılda öğretmenlerin kazanılmış hakları yavaş yavaş gasp edildi. Kadrolu çalışma hakları ellerinden alınarak, sözleşmeli ve ücretli çalıştırılmaya başlandı. İş güvenceleri de ortadan kaldırıldı.
Evrensel bir hak olan , “eşit işe eşit ücret” ilkesi de yok edildi.
Öğretmenler açlık ve yoksulluk sınırı altında ücrete mahkum edildi. Türkiye’de öğretmen ücretleri 31 OECD ülkesi arasında, 25. sırada yer almaktadır.
Öğretmenlerin sadece açlığa mahkum edilmedi; her alanda hak gaspına uğradı.
2020 yılı “Küresel Öğretmen Statü Endeksi”ne göre 35 ülke arasında, son 5 yılda öğretmenleri en çok saygınlık kaybeden 3 ülkeden biri Türkiye oldu.
2020 verilerine göre fiziksel, sözlü, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalan öğretmen sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak, yüzde 45’e yükseldi.
2016’da ilan edilen OHAL’den sonra çıkartılan KHK’larla, soruşturma yapılmadan, yargı kararı olmadan ihraç edilen öğretmen sayısı 38 bini geçti. Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenlerin yüzde 4 ü ihraç edildi.
Eğitim fakülteleri ve öğrenci sayıları plansız bir şekilde artırıldı. 2002’de 55 olan eğitim fakültesi sayısı 2018 yılında 93’e çıktı. 2002’de 158 bin olan öğrenci sayısı da 2018 yılında 230 bine ulaştı.
Bugün Türkiye’de eğitim fakültelerini bitirmiş öğretmen olma hayaliyle bekleyen, sayıları 700 bine ulaşmış “atanmayan öğretmen” ordusu” var!
2020 yılı verilerine göre öğretmenlerin yüzde 55’i kadın, yüzde 45’i ise erkek olmasına rağmen, MEB’de yönetici olan kadınların oranı sadece yüzde 3’te kalmıştır.
Son 19 yılda öğretmenlere verilen sözlerin hiçbiri tutulmamış; ne ücretlerinde iyileşme yapılmış, ne “Öğretmenler Meslek Kanunu” çıkartılmış, ne de 3600 ek gösterge verilmiştir.
ÖĞRETMENLERİN SORUNLARINI CHP ÇÖZECEK
Biz CHP olarak öğretmenlerin kangren olmuş sorunlarını çözeceğimize söz verdik.
CHP iktidarında “atanmayan öğretmen” sorunu kalmayacak. Kapatılan köy okulları da açılarak; eğitim fakültelerini bitirmiş, öğretmenlik hayali kuran 700 bine yakın atanmayan öğretmenimizin ataması yapılarak, öğretmen açığı tamamen kapatılacak. Engelli öğretmenlerimizin de tamamının ataması gerçekleştirilecek.
TBMM’ye verdiğimiz “Öğretmen Meslek Kanunu” teklifi, AKP tarafından bir seneye yakın bir süredir komisyona getirilmeden bekletiliyor. CHP iktidarında “Öğretmenler Meslek Kanunu” ivedilikle çıkartılacak.
Bütün partiler seçim dönemlerinde öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü verdi. Biz sözümüzde durduk, öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdik. CHP iktidarında bu kanun da ivedilikle çıkartılacak.
Öğretmenlik mesleğinin niteliğini düşüren, adaletsizliklere neden olan, milli eğitim sistemimizin idari yapısını yozlaştıran; kayırmacı, partizanca ve nepotist tüm uygulamalara son verilecek. Öğretmen atama ve yükseltmelerinde liyakat esas alınacak, mülakat derhal kaldırılacak.
Kadın öğretmenlere ayrımcılığa son vermek için “pozitif ayrımcılık” yapılacak. CHP iktidarında yönetici kadrolarında kadın öğretmenlerin hak ettikleri oranda temsil edilmesi sağlanacak.
CHP iktidarında, öğretmenlerimizin “sözleşmeli” ve “ücretli” çalışmalarına son verilecek. Bütün öğretmenler kadrolu olacak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun güvencesine girecek.
CHP iktidarında, öğretmenlerimiz açlık ve yoksulluğa mahkum edilmeyecek. Öğretmen maaşları, aileleri ile birlikte onurlu bir yaşam sürebilecekleri, mesleki gelişimlerini sağlayacakları bir seviyeye çıkartılacak.
Öğretmenlerimize “Öğretmenler Gününde” bir maaş ikramiye verilecek.
CHP iktidarında yargısız infazlara son verilecek. KHK’larla ihraç edilen öğretmenlerin yargı süreci hızlandırılacak ve mahkemelerin verdiği kararlar ivedilikle uygulanacak. Hiç kimse kendini yargının üzerinde göremeyecek.
CHP iktidarında, öğretmenlerin sendikal hakları başta olmak üzere, tüm örgütlenme haklarının önündeki engeller kaldırılacak.
CHP iktidarında, zorunlu hizmet kalkacak. Öğretmenleri özendirici ve teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilecektir. Dezavantajlı bölgelere öncelik verilecek, altyapı yatırımları hızlandırılacak. Bu bölgelerin ve okulların öğretmenler tarafından daha fazla tercih edilmesi sağlanacak.
AKP 19 yılda öğretmenlerin sorunlarını çözmek bir yana, kazanılmış haklarını da ellerinden aldı. Öğretmenlerimizin bu durumu çok iyi görmeleri gerek.
Yeni nesilleri ellerine bıraktığımız, eğitimin neferleri bir milyon öğretmenimiz, öğretmenlik hayali kuran 700 bin atanmayan öğretmenimiz, öğretmen olmak için eğitim fakültelerinde okuyan 250 bine yakın öğretmen adayımız…
Geleceğimiz, çocuklarımız sizlerin şefkatli ellerinde…
5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun...