SİYASET
Giriş Tarihi : 08-11-2021 19:35   Güncelleme : 08-11-2021 19:44

8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günü

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Füsun Çetin, Kentlerdeki gelişimin sağlıklı olabilmesi için ortak bir vizyon belirlenmeli, bunun yaşama geçirilmesi için uzun dönem içinde, niteliksiz ve ucuz çözümler uğruna tavizler vermeden çalışılmalıdır. Öncelikle kentlerimizin gelecekteki büyüme ve gelişmelerini yönlendirecek yasal çerçeve, kent planlama ve mimarlık arasında bağlayıcı rol oynayan “kentsel tasarım” ölçeğini kapsayacak şekilde yeniden biçimlendirilmeli, ve bu kapsamda ”sürdürülebilir kentsel tasarım” stratejileri geliştirmelidir.

8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günü

Geçen yirmi yıllık dönemde dünyada yaşanan değişimler, ekolojik dengelerin ve geleneksel yerleşimlerin büyük değişimlere uğradığı, karmaşıklık ve tekdüzelik içeren bir kentsel görünümü ortaya çıkarmış, ve bu görünümün ötesinde çok daha ciddi çevresel sorunlar kentlerimizi ve kentlerde yaşayanları tehdit eder hale gelmiştir. 21. yüzyılın başı, teknolojideki ve sanayideki gelişmelerin doruğa ulaştığı bir dönüm noktası olurken, ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu gelişmelerin bedeli olmuştur. 

Kentler, doğru mekansal düzenlemeler ve yönetim şekilleriyle, iklim değişiminin bir kriz haline geldiği günümüz koşullarında, yeryüzü kaynakları ve ekosistemleri üzerindeki talep ve baskıyı önemli derecede azaltabilecek potansiyele sahiptir. Bu bağlamda, plansız büyüme ve yayılmanın yarattığı sorunların farkına varılmalı, otomobile olan bağımlılığı en aza indiren, yaya hareketini kolaylaştırıp yürümeyi keyifli hale getiren, bisiklet kullanımını kapsayan gelişmiş ve entegre bir sürdürülebilir ulaşım modeli yoluyla kolay erişilebilir, endüstriyi değil ama konutları ve çalışma yerlerini, alışveriş alanlarını, dinlence-eğlence ve eğitimle ilgili ve diğer toplumsal işlevleri yakınlaştıran, kamusal mekanların nitelik ve kullanımlarının önemsendiği, kendi kendine yeterliliği destekleyen çözümler aranmalıdır. Kentsel yoğunluk ile ilgili kararlar alınırken, doğaya ve yeşile olan gereksinme göz ardı edilmemeli, bu çerçevede alınacak kararlar – genellikle olduğu gibi – niceliği değil, nitelik ve kullanımı dikkate almalıdır; zira ‘yeşil alan’ olarak sunulan pek çok park, suni peyzaj düzenlemelerinden oluşan işlevsiz boşluklar olarak kalmaktadır.

Kentlerdeki gelişimin sağlıklı olabilmesi için ortak bir vizyon belirlenmeli, bunun yaşama geçirilmesi için uzun dönem içinde, niteliksiz ve ucuz çözümler uğruna tavizler vermeden çalışılmalıdır. Öncelikle kentlerimizin gelecekteki büyüme ve gelişmelerini yönlendirecek yasal çerçeve, kent planlama ve mimarlık arasında bağlayıcı rol oynayan “kentsel tasarım” ölçeğini kapsayacak şekilde yeniden biçimlendirilmeli, ve bu kapsamda ”sürdürülebilir kentsel tasarım” stratejileri geliştirmelidir.

Gereksinmemiz olan, akıllı planlama ve tasarım ile elde edilebilen, yerel çevre özelliklerine duyarlı, yenilenebilir enerji kullanımını hem kent hem bina ve yerleşim ölçeğinde yaygınlaştıran, toplum değerlerine sahip çıkan, toplumsal yaşamı ve yaşam kalitesini destekleyen, teknolojiyi amaç değil araç olarak ve optimum bir şekilde kullanan “akıllı ve sürdürülebilir kentler”dir.

Kentin çevresel ve toplumsal sorunlarına, bilimin ışığında, insanı ve çevreyi ön plana alan yaklaşımları destekleyerek, kentin tüm kullanıcıları için duyarlı ve yaratıcı çözümler geliştirilmesine öncülük etmek; Çevresel duyarlılığı ve beklentileri yüksek bir kentlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak; Kentsel kimlik ve çevre estetiğinin güçlendirilmesi, kültür ve sanatın yüceltilmesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılması, “tarım  kenti” , “üniversite kenti” , ‘’turizm kenti’’ , ‘’ sanayi kenti ‘’  olarak çevreyle dost, gençliğin kişisel gelişim ve memnuniyetinin önemsendiği “Yeşil ve Sürdürülebilir Kent: SAKARYA” hedefine ulaşılabilmesi için stratejiler belirlemek yerel yönetimlerin önceliği olmalıdır.

Her yıl 8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günü, , kent bilimini , kentlerin  ve diğer yerleşimlerin geleceğini önemseyen herkese kutlu olsun. AŞKIN OKTAY