SİYASET
Giriş Tarihi : 27-09-2021 12:04   Güncelleme : 27-09-2021 13:43

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN HAZIRIZ

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Basın açıklamasında, Sakarya’mızda öğrencilerimizin çoğunun bilgisayar ve tableti olmamakla beraber interneti de olmayan binlerce öğrencimiz mevcuttu. Bu durumda öğrencilerimiz kaliteli eğitim alamamışlardır. Sakarya İl Örgütü olarak Sakarya’mızda televizyonu olmayan 47 aileye plazma TV hediye ederken 185 aileye tablet hediye ederek eğitime katkıda bulunduk. Bu konuda ana muhalefet olarak elimizden gelen tüm gayretimizi gösterdik bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz.

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN HAZIRIZ

Sakarya’mızda öğrencilerimizin çoğunun bilgisayar ve tableti olmamakla beraber interneti de olmayan binlerce öğrencimiz mevcuttu. Bu durumda öğrencilerimiz kaliteli eğitim alamamışlardır. Sakarya İl Örgütü olarak Sakarya’mızda televizyonu olmayan 47 aileye plazma TV hediye ederken 185 aileye tablet hediye ederek eğitime katkıda bulunduk. Bu konuda ana muhalefet olarak elimizden gelen tüm gayretimizi gösterdik bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz.

DERİNKAYGILARORTAYAÇIKTI

6Eylül2021’deyüzyüzeeğitimtekrarbaşlamış,öğretmenlerimiz veçocuklarımızokullarınakavuşmuşlardır. Uzun bir aradansonra yüz yüze eğitime dönüşünbüyük bir mutluluk yaratmasıgerekirken,yetersizliklernedeniyleeğitimintümpaydaşlarındaderinkaygılarortayaçıkmıştır.

Okullarda ihtiyaç duyulan 101bin yardımcı hizmet personeli hala atanmamıştır.OkullarımızdahijyeninkorunmasınısağlayacakbuatamalarınderhalgerçekleştiriImesigerekmektedir.GerekirseMilliEğitimBakanlığı’naekkaynakaktarımıyapılabilir.

43BİN627DERSLİKİHTİYACIVAR

Haftalardırbirçokkenttesınıflardavakalarortayaçıkmaktave yayılmaktadır. Sosyal mesafeninkorunabilmesiiçin sınıfların seyreltilmesi gerekirken,birçok okulda öğrencilerkalabalıksınıflardaderslere girmektedirler. Bazı okullarda farklı düzeylerdesınıfların aynı dersliklerdeeğitim gördüğübilinmektedir. Bununenbüyüksebebi43bin627derslikihtiyacıdır.Yandaşlara,beşliçeteye,Saraybeslemelerinekaynakayıraniktidar;çocuklarımızın sağlığı,eğitimive geleceğiiçin gerekenbuihtiyacıkarşılamamaktadır. Sakarya’mızda pandemi döneminde yıkılan onca okulun daha ihalesi dahi yapılmamış ve eğitim gören öğrencilerimiz çok büyük sıkıntı yaşamaktadırlar.

KENDİ İMKANLARIMIZLA ALAAĞAÇ İLKÖĞRETİM OKULUNU GERÇEK YERİNDE YAPMAYA HAZIRIZ.

CumhuriyetHalk Partisiolarak,buradanbir kezdahailan ediyoruz:Sayın GenelBaşkanımızındabelirttiğigibi,biz çocuklarımızın eğitimiiçinbuihtiyacıkarşılamayahazırız.Gereklisayıda derslikveokulu,ihtiyaç duyulanyerlerdebelediyelerimizeliyleinşaetmeyehazırız.Arsa gösterildiğiandabelediyelerimiz gerekliçalışmayıbaşlatacakve en kısasüredeihtiyaç duyulandersliklerieğitimveöğretimehazırhalegetireceklerdir. Aynışekilde,tamirataveonarımaihtiyaçduyanderslikveokullariçindepartimizvebelediyelerimizhareketegeçmeyehazırdır.

Sakarya İl Örgütü olarak Akyazı Alaağaç Mahallesinde yeni yapılacak diye yıkılan arazının üzerine biz CHP olarak Alaağaç İlköğretim Okulunu yapmaya talibiz.

İKTİDARIMIZDAATANAMAYANÖĞRETMENSORUNUKALMAYACAK

Eğitimsistemimizinenacilihtiyaçlarından birdiğeride geleceğimiziyetiştirenöğretmenlerintemelsorunlarınınçözülmesidir.İlkolaraköğretmenaçığınınkapatılmasıgerekmektedir. Sayıştayraporlarınagöre138bin,MEB’inraporunagöre107binöğretmenihtiyacıvardır.Şuanakadaryalnızca 20 binatamayapılmış,öğretmenlerden gelentepkilerüzerineErdoğan 15 binilaveatamayımüjdeymişgibiduyurmuştur.BuatamalarıgerçekleştirmemekiseSaray’ınbilinçlitercihidir.Biz butercihlerideğiştireceğiz.CumhuriyetHalkPartisiiktidarındaTürkiye’ninatanamayanöğretmenlerdiyebirsorunukalmayacak.Bizim tercihlerimizaçık ve nettir: Toplumdakien önemli meslek gruplarındanbiriniöğretmenlerinoluşturduğunun farkındayız.Öğretmenlerinhakların ıve çalışmakoşullarınıyasalgüvenceyekavuşturacakÖğretmenlerMeslekKanunu’nu çıkaracağız.Bununlabirlikte,hak kayıplarınınönüne geçmekiçin sözleşmeliöğretmen, ücretli öğretmengibi garabetleriortadankaldıracak,kamudaçalışantüm öğretmenlerininsancakoşullardaeşit şartlardaücretalmalarınıve özlükhaklarınasahipolmasınısağlayacağız.Öğretmenlerin3600ek göstergehakkınıteslimedeceğiz.

 

İKTİDARIMIZDA TEKNOLOJİ LİSELERİ’Nİ KURACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Organize Sanayi Bölgelerinde 6 yıllık TEKNOLOJİ LİSELERİ açacağız ve ara eleman sorununu kökten çözeceğiz. Sanayilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda açılacak dersliklerle beraber bu liselerde öğrencilerimiz yatılı olarak okuyacak ve de çağımıza ve teknolojiye uygun eğitim alacaklardır. Teknoloji Liselerinden mezun olan öğrencilerimizle beraber tüm sanayilerde ara eleman sorunu ortadan kalkacaktır. Bu okullarda okuyan öğrencilerimiz 2 yıl sanayi de çalışma zorunluluğu olacaktır.

İKTİDARIMIZDA KAPANAN TÜM KÖY OKULLARINI AÇACAĞIZ

Türkiye’de ve özellikle Sakarya’da kapatılan tüm köy okullarını yeniden açacağız. Köy Okullarımızı ve köy lojmanlarımızı tamir edeceğiz, onaracağız ve yeniden dumanını tüttüreceğiz. Türkiye’de ve Sakarya’da taşımalı sistemi ortadan kaldıracağız.

Cumhuriyetimizinve partimizinkurucusuUlu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünifadeleriyle,”Eğitimdirki,birmilletiya hür,bağımsız,şanlıyüksekbirtoplulukhalindeyaşatır yadamilletiesaretvesefaleteterkeder.”

Bizhazırız,geleceğimizikaranlıktankurtaracağız!